ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

         „Дигитална трансформация на учебния процес – ключови умения на 21 век“

2. Място на провеждане

     с. Красново, община Хисар

3. Период на провеждане

          от 01 март 2024 г. до 02 март 2024 г.

4. Наименование на обучителната организация

„Ню Едюкейшън Център“ ЕООД гр. Пловдив

5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 4

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата“

Синхронно обучение от разстояние в електронна среда

20 декември 2022 г.

от 09:30 до 18:30 часа

Център „Щастие“ ЕООД, гр. Благоевград

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси в системата на предучилищното и училищното образование“

комплекс Пампорово, заседателна зала на хотел „Камелия“

от 04 декември 2022 г. до 06 декември 2022 г.

04 декември 2022 г. – от 12:00 до 18:30 часа

05 декември 2022 г. – от 09:30 до 18:15 часа

06 декември 2022 г. – от 09:30 до 14:00 часа

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Социално и емоционално образование, технологии и проектно-базирано обучение-цялостен училищен подход“

гр. Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

от 10 ноември 2022 г. до 11 ноември 2022 г.

от 09:00 до 17:30 часа

 Център за творческо обучение ООД, гр. Пловдив

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“

гр. Пловдив, Народна Библиотека „Иван Вазов“ (зала „Юг“)

от 29 ноември 2022 г. до 01 декември 2022 г.

29 ноември 2022 г. – от 14:00 до 17:00 часа

30 ноември 2022 г. – от 10:00 до 17:00 часа

01 декември 2022 г. – от 10:00 до 14:00 часа

ИД „Институт по качество в образованието“, гр. Габрово

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

Магистърска програма „Училищна психология“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

от 24 септември 2022 г. до 29 януари 2023 г. (събота и неделя)

от 09:30 до 17:00 часа

  1. Наименование на обучителната организация

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 1

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Обучение за работа с образователния ресурс на проекта Skills for Innovation“

Център за творческо обучение ООД, гр. Пловдив

от 29 октомври 2022 г. до 30 октомври 2022 г.

от 05 ноември 2022 г. до 06 ноември 2022 г.

от 09:00 до 16:00 часа

 Център за творческо обучение ООД, гр. Пловдив

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Дизайн и внедряване на ИКТ“

гр. Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

30 септември 2022 г.

от 09:00 до 17:30 часа

 Център за творческо обучение ООД, гр. Пловдив

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Здравословни и безопасни условия на труд“

Синхронно обучение от разстояние в електронна среда

03 октомври 2022 г.

от 10:00 до 18:30 часа

 Институт за човешки ресурси ООД, гр. София

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Наставничество на новоназначени учители и на учители след прекъсване на учителския стаж за повече от две учебни години за адаптиране, подкрепа, методическо подпомагане и за прилагане на нови учебни програми“

ПГХТТ, гр. Пловдив

от 15 септември 2022 г. до 31 януари 2023 г.

 Старши-учители-наставници от ПГХТТ, гр. Пловдив

  1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 45

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Тема на обучението

„Училище в облака“

  1. Място на провеждане

ПГХТТ, гр. Пловдив

  1. Период на провеждане

от 08 септември 2022 г. до 16 септември 2022 г. (четвъртък, вторник, петък)

  1. Начален и краен час

от 12:30 до 15:30 часа

  1. Наименование на обучителната организация

 ПГХТТ, гр. Пловдив

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 45